Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA”

 

Sáng 5/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA” với 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương  và Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân đồng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, cung cấp thông tin chuyên sâu về tiếp cận thị trường và đánh giá các tác động đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam khi thực thi Hiệp định, đồng thời đưa ra định hướng về các ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường EVFTA; thông tin về nhu cầu nhập khẩu của các nước thuộc EVFTA; định hướng hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ SMEs khai thác hiệu quả cơ hội mà Hiệp định EVFTA đem lại...Qua đó, cung cấp thông tin đầy đủ cho cộng đồng SMEs về những cơ hội, thách thức, những yêu cầu đòi hỏi đối với doanh nghiệp trong nước phải tự đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh để tận dụng được lợi ích mà Hiệp định mang lại.

Thông qua Hội nghị này cũng nêu lên trách nhiệm của các cơ quan trung ương, địa phương trong việc quán triệt và hướng dẫn doanh nghiệp tham gia hiệu quả việc thực thi Hiệp định, đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tận dụng được tối đa những cơ hội cũng như giảm thiểu những thách thức gặp phải trong quá trình thực thi Hiệp định.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Mạnh Thắng