Truy cập nội dung luôn

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên khai giảng năm học 2019 – 2020: Tặng trên 600 triệu đồng cho các tân sinh viên xuất sắc

 

Sáng ngày 09/9, Trường Đại  học Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2019 - 2020. PGS. TS Nguyễn Hữu Công, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên dự và tặng hoa, chúc mừng thày và trò nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng thày và trò Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Sau hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã từng bước khẳng định vị thế là một trường đại học công lập có uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học chất lượng cao, là địa chỉ hợp tác và đầu tư tin cậy, hấp dẫn đối với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Năm học mới 2019 – 2020, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đón chào 1.242 tân sinh viên K55 nhập trường. Nhằm khích lệ, động viên các tân sinh viên trúng tuyển với điểm xét tuyển cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, trong lễ khai giảng năm học 2019-2020 trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tặng trên 600 triệu đồng được trích từ quỹ học bổng khuyến khích học tập và Quỹ học bổng Cơ điện của Nhà trường, bao gồm tiền thưởng, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học phí và ký túc xá cho 72 tân sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hữu Công đề nghị nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên đã ban hành. Đồng thời, thực hiện tốt 05 nội dung, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, đáp ứng ...  cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trên cơ sở đẩy mạnh thực hành, thí nghiệm; đổi mới công tác quản lý đào tạo, rà soát lại chương trình đào tạo là khâu đột phá, cùng với Đại học Thái Nguyên xây dựng một số chương trình đào tạo theo hướng vun cao, nhằm thu hút tuyển sinh, hướng tới kiểm định các ngành này theo hướng chuẩn AUN; tăng cường các nghiên cứu ứng dụng có tính liên ngành cao, ưu tiên các công bố quốc tế, đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước, rà soát và cân đối trên ba lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 

Hai là, tập trung rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản mới phục vụ công tác quản lý điều hành theo chủ trương tự chủ đại học, và phù hợp với tình hình thực tế, quán triệt triển khai thực hiện theo các nội dung của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Ba là, tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương tái cơ cấu bộ máy quản lý, tinh giản biên chế theo mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; có sức sáng tạo, có trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số 19 của của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bốn là, tách bạch giữa quản trị và quản lý. Cần đổi mới quản trị đại học, áp dụng sâu, rộng cách tiếp cận theo tiếp cận số lượng và hiệu quả sản phẩm đầu ra; Xây dựng và quản trị tốt cổng thông tin điện tử của nhà trường.

Năm là, chú trọng công tác đoàn kết, thống nhất trong nội bộ nhà trường, đặc biệt trong môi trường tự chủ đại học hiện nay.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Loan - Đại học Thái Nguyên