Truy cập nội dung luôn

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Trường
Điện thoại: 02083650894