Truy cập nội dung luôn

Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Trưng Vương, T.P Thái Nguyên (trong trụ sở Tỉnh uỷ). Điện thoại: 0280 3750 440.

Địa chỉ: Phường Trưng Vương, T.P Thái Nguyên (trong trụ sở Tỉnh uỷ).

Điện thoại: 0280 3750 440.

Phó Trưởng ban Thường trực

Triệu Thị Tâm