Truy cập nội dung luôn

Ban chỉ đạo Công tác giải phóng mặt bằng tỉnh

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, TPTN

Điện thoại Văn thư: 02083.759.439 - 0972.443.444

Fax: 02083. 759.439 

Email: vanthu.bancdgpmb@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đặng Văn Huy: Trưởng ban

ĐTDĐ:

 0917.797.777

ĐTCQ:

 02083.759.429

Email:

 huydv@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Minh Tùng: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ:

0904.116.134

ĐTCQ:

 02083.759.439

Email:

Tungnm.ubnd@thainguyen.gov.vn