Truy cập nội dung luôn

Ban Dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên

BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Trụ sở Tỉnh uỷ, Phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên

Điện thoại Văn thư: 3759329

Fax: 3855459

Email: Bandanvantutn@gmail.comvanthu.bdv@thainguyen.gov.vn

 

Đ/c Phạm Hoàng Sơn: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban

ĐTDĐ:

0982718369

ĐTCQ:

 0208.3654522

Email:

sonph@thainguyen.gov.vn

Đ/c Vương Thị Kim Hoa: Phó trưởng ban thường trực

ĐTDĐ:

0912662648

ĐTCQ:

0208.3757313

Email:

hoavtk.bdvtu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Dương Hồng Vinh: Phó trưởng ban

ĐTDĐ:

0913509382

ĐTCQ:

 0208.3750946

Email:

  vinhdh.bdvtu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Phạm Thị Thu Thủy: Phó trưởng ban

ĐTDĐ:

0936797668

ĐTCQ:

0208.3855628

Email:

Thuyptt.bdvtu@thainguyen.gov.vn

Đ/c Chu Thị Minh Tâm: Chánh văn phòng

ĐTDĐ:

0945635656

ĐTCQ:

0208.3855459

Email:

tamctm.bdvtu@thainguyen.gov.vn