Truy cập nội dung luôn

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 13, đường Nha Trang, TPTN

Điện thoại Văn thư: 3.855780

Fax: 3.852021

Email: cucthongke@thainguyen.gov.vn

 

 

Đ/c La Hồng Ninh: Cục trưởng

ĐTDĐ:

 0912938425

ĐTCQ:

0280.3854703

Email:

 ninhlh@thainguyen.gov.vn

 Đ/c Lê Quang Hạnh: Phó Cục trưởng

ĐTDĐ:

 0912269239

ĐTCQ:

0280.3655304

Email:

 lqhanh@gso.gov.vn

Đ/c Trần Quang: Phó cục trưởng

ĐTDĐ:

0912710004

ĐTCQ:

 

Email:

tranquangtng@gso.gov.vn

 Đ/c Đặng Tuấn Kim: Trưởng phòng HC – TC

ĐTDĐ:

 0912325815

ĐTCQ:

0280.3855780

Email:

dtkimtng@gso.gov.vn

 Đ/c Trần Quy: Trưởng phòng Dân số Văn xã

ĐTDĐ:

0280.3859763

ĐTCQ:

 

Email:

 

 Đ/c Bạch Thị Tình: Trưởng phòng tổng hợp

ĐTDĐ:

 0912325815

ĐTCQ:

0280.3852201

Email:

 bttinhtng@gso.gov.vn

 Đ/c Đinh Quang Lộc: Trưởng phòng Công nghiệp

ĐTDĐ:

 

ĐTCQ:

0280.3750151

Email:

 

 Đ/c Nguyễn Thị Năm: Trưởng phòng Thương Mại

ĐTDĐ:

 

ĐTCQ:

0280.3759665

Email: