Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Thông tin - Cổng thông tin điện tử

TRUNG TÂM THÔNG TIN TỈNH THÁI NGUYÊN

Tên cơ quan: Trung tâm thông tin tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang - P. Trưng Vương - TP.Thái Nguyên

Điện thoại Văn thư: 02083.851149

Fax: 02083.851149

Email: portal@thainguyen.gov.vn

 

Đ/c Vũ Văn Bình: Giám đốc - Tổng Biên tập

ĐTDĐ:

0947419688

ĐTCQ:

02083.751789

Email:

 vuvanbinhduk@gmail.com

Đ/c Trương Đức Năm: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0913832612

ĐTCQ:

 

Email:

 namsaoviet@gmail.com

Đ/c Nguyễn Tiến Thành: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0943229183

ĐTCQ:

02083. 609 889

Email:

 thanhnt79@gmail.com

Đ/c Nguyễn Thị Bích Hằng: Trưởng phòng HC - TH

ĐTDĐ:

01233764768

ĐTCQ:

 

Email:

 bichhangtttt@gmail.com

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà: Trưởng phòng BTTS

ĐTDĐ:

0912530228

ĐTCQ:

 

Email:

 thuhadttn@yahoo.com.cn

Đ/c Nguyễn Đức Cường: Trưởng phòng Hành chính công

ĐTDĐ:

0913799226

ĐTCQ:

 

Email:

 cuongubnd@gmail.com

Đ/c Vũ Thị Thanh Thuỷ : Trưởng phòng Công báo

ĐTDĐ:

0915127030

ĐTCQ:

 02083. 609 889

Email:

thanhthuyvt@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Thị Nhung: Phó Trưởng phòng Tác nghiệp Chuyên môn

ĐTDĐ:

0912584977

ĐTCQ:

 

Email:

 trannhungubnd@gmail.com