Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 43153120

Số người đang trực tuyến: 460

 
 
 
 
 
Lịch tiếp công dân
Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo UBND tỉnh; Sau khi rà soát danh sách công dân đăng ký gặp lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2015
 
Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo UBND tỉnh, sau khi rà soát danh sách công dân đăng ký gặp lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2015
 
Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo UBND tỉnh; Sau khi rà soát danh sách công dân đăng ký gặp lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2014
 
Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Sau khi rà soát danh sách công dân đăng ký gặp lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2014.
 
Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Sau khi rà soát danh sách công dân đăng ký gặp lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2014
 
Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Sau khi rà soát danh sách công dân đăng ký gặp lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2014.
 
Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
 
Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
 
Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
 
Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
 
<<  <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu