Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2647075

Số người đang trực tuyến: 606

 
 
 
 
 
Thông báo
   
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 (22/12/2017 01:51 PM)
Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018

Nhằm tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và vai trò của công tác pháp chế trong hoạt động quản lý nhà nước. Củng cố về tổ chức, tăng cường vai trò của các Phòng Pháp chế đã được thành lập và đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật... đảm bảo thực chất và hiệu quả, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

(Chi tiết kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 mời xem tại file đính kèm)Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng DVHCC (ĐC)

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu