Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2647080

Số người đang trực tuyến: 611

 
 
 
 
 
Thông báo
   
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các Sở, ngành tháng 11/2017 (15/12/2017 02:59 PM)
Trong tháng 11/2017, các Sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều giải pháp, nội dung cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính(CCHC).

Trong tháng 11 các cơ quan, đơn vị cơ bản đã chủ động và thực hiện tốt việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch, bám sát các nội dung của tỉnh, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đảm bảo yêu cầu, đúng thời gian quy định.

Việc tuyên truyền công tác CCHC được thực hiện lồng ghép trong các chương trình với từng nội dung và đối tượng phù hợp. Đồng thời công tác tuyên truyền CCHC còn thực hiện thông qua các cán bộ trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức.  Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2017 và hướng dẫn chi tiết phương pháp xây dựng báo cáo tự chấm điểm, phương pháp điều tra xã hội học đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và chỉ số CCHC cấp xã cho 120 học viên các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 200 cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Các nội dung CCHC như xây dựng thể chế chính sách, kiểm soát TTHC, theo dõi thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các báo cáo viên truyền tải đến các học viên.

Nhằm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính(TTHC) của cơ quan Nhà nước, giúp cho các tổ chức và công dân hiểu rõ để tiện liên hệ công việc, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện việc niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và các quy định, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết các TTHC đảm bảo minh bạch, rõ ràng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC và trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương (huyện Đại Từ, Phú Bình). Về cải cách tổ chức bộ máy: Việc bố trí, sắp xếp của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ. Công tác cải cách tổ chức bộ máy, biên chế tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. UBND huyện Phú Lương xây dựng Đề án tổ chức lại Ban quản lý các Dự án đầu tư và xây dựng thành Ban quản lý dự án khu vực huyện Phú Lương trình UBND tỉnh phê duyệt... Về hiện đại hóa hành chính: Số văn bản đi được phát hành dưới dạng điện tử 926 văn bản; Số hồ sơ được giải quyết mức độ 3: 1.390 hồ sơ; số hồ sơ được giải quyết mức độ 4: 6 hồ sơ; số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính: 494; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 733 hồ sơ (Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giao thông vận tải). Về thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: số TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa (sở, cấp huyện, cấp xã). Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 24.981 hồ sơ, đã giải quyết: 22.037 hồ sơ; Hồ sơ trả đúng hạn: 16.953 hồ sơ; Hồ sơ đang giải quyết: 2797 hồ sơ; hồ sơ trả lại: 425 hồ sơ; hồ sơ quá hạn: 74 hồ sơ.

Trong thánh 11 công tác CCHC tháng 11 cơ bản đã được các cấp, các ngành quan tâm, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện có hiệu quả, công khai các TTHC, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, hạn chế tiêu cực của cán bộ, công chức trong khi giải quyết TTHC. Nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, công chức các đơn vị, các cấp đối với công tác CCHC được nâng lên, trách nhiệm của các ngành, các cấp được phân định rõ ràng. Các cơ quan, đơn vị tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo Đề án vị trí việc làm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng đáp ứng yêu cầu trong hoạt động công vụ, việc phân cấp quản lý được đẩy mạnh. Một số đơn vị đã quan tâm đến công tác báo cáo CCHC định kỳ; thực hiện tốt việc phát hành văn bản điện tử. Tuy nhiên một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức, kịp thời; nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế về CCHC; công tác kiểm tra thi hành công vụ chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính còn hình thức. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hẹn, đúng hẹn chưa đạt hiệu quả cao … ý thức, thái độ phục vụ của đa số cán bộ, công chức tuy đã có chuyển biến nhưng còn chậm, việc đầu tư cơ sở vật chất còn hạn chế, đặc biệt cơ sở hạ tầng, trang thiết bị….

Tuy nhiên, còn một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Dưới đây là tổng hợp những đơn vị đã gửi báo cáo và chưa gửi báo cáo.

STT

Tên đơn vị

Báo cáo tuần

Ghi chú

Không

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

x

 

 

2

Sở Văn hóa TT và DL

x

 

 

3

Sở Xây dựng

 

x

 

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

x

 

 

5

Sở Kế hoạch Đầu tư

x

 

 

6

Ban Dân tộc

x

 

 

7

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

 

8

Sở Tư pháp

x

 

 

9

Sở Ngoại vụ

 

x

 

10

Sở Công Thương

x

 

 

11

Thanh tra tỉnh

 

x

 

12

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

x

 

13

Sở Giao thông Vận tải

x

 

 

14

Sở Lao động TB & XH

 

x

 

15

Sở Y tế

 

x

 

16

Sở Khoa học và Công nghệ

x

 

 

17

Sở Tài chính

 

x

 

18

Sở Nội vụ

x

 

 

19

Văn phòng UBND tỉnh

x

 

 

20

Ban QLKCN

 

x

 

21

Cục Thuế tỉnh

 

x

 

22

Bảo hiểm xã hội tỉnh

x

 

 

23

Bộ CHQS tỉnh

 

x

 

24

Chi cục Hải quan

 

x

 

25

Kho bạc Nhà nước tỉnh

x

 

 

26

Công an tỉnh

 

x

 

27

Ngân hàng Nhà nước

 

x

 

28

Thành phố Thái Nguyên

 

x

 

29

Huyện Đồng Hỷ

 

x

 

30

Huyện Võ Nhai

 

x

 

31

Huyện Định Hóa

x

 

 

32

Huyện Phú Lương

x

 

 

33

Huyện Đại Từ

 

x

 

34

Huyện Phú Bình

 

x

 

35

Thị xã Phổ Yên

 

x

 

36

Thành phố Sông Công

x

 

 Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hoàng Tân

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu