Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2647288

Số người đang trực tuyến: 709

 
 
 
 
 
Tin tức và Sự kiện
   
Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (21/04/2017 03:28 PM)
Chỉ thị về tăng cường quản lý các hoạt động khai thác, tập kết, mua bán, vận chuyển cát sỏi; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2017; tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần.

*Tăng cường quản lý các hoạt động khai thác, tập kết, mua bán, vận chuyển cát sỏi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 19/4, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 9/CT-UBND

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ thị:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, chỉ đạo của tỉnh và văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản đến người dân, các tổ chức liên quan; thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng trong công tác điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của trung ương, của tỉnh. Việc cấp phép hoạt động khoáng sản cát sỏi phải căn cứ quy hoạch khoáng sản, phù hợp với nhu cầu sử dụng và bảo đảm yêu cầu về môi trường, anh ninh trật tự xã hội.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền; chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành khoáng sản tỉnh, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, quản lý việc khai thác, tập kết, vận chuyển, mua bán cát sỏi trái phép; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện và phản ánh kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản cát sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tăng cường công tác quản lý việc khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản cát sỏi đã cấp phép.

Sở Giao thông - Vận tải: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện vận chuyển khoáng sản cát sỏi vi phạm các quy định về an toàn giao thông, đê điều trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh: Chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với chính quyền các cấp ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với cát, sỏi…

Thực hiện Dự án điều tra, xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và các biện pháp khắc phục sụt lún đất, mất nước và rạn nứt công trình xây dựng tại khu vực thuộc xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1454/UBND-CNN. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư tổ chức lập Đề cương và thực hiện Dự án điều tra, khảo sát, nghiên cứu chuyên sâu, nhằm xác định chính xác nguyên nhân và biện pháp khắc phục sụt lún đất, nứt nhà, mất nước tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; thực hiện đặt hàng với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thực hiện lập Đề cương Dự án và thực hiện Dự án nêu trên.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xác định, bố trí ứng trước nguồn kinh phí để thực hiện Dự án trên. Sau khi hoàn thiện Dự án, có kết luận, xác định rõ nguyên nhân, các đơn vị có liên quan đến việc gây sụt lún đất, mất nước và rạn nứt công trình chịu trách nhiệm trong việc đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng và chi trả phần kinh phí thực hiện Dự án điều tra, khảo sát theo quy định.

Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1447/UBND-CNN chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, trong phạm vi quản lý của mình, tập trung nghiên cứu Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền yêu cầu tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra các chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; hằng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1472/UBND-CNN.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan thực hiện:

1. Rà soát lại toàn bộ quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn, phân loại các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định tại Điều 64 của Luật đất đai, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các quy định khác của pháp luật.

2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại, bất cập trong việc quản lý và sử dụng đất nông nghiệp hiện nay; nguyên nhân các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục và hạn chế các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

3. Xây dựng cụ thể nội dung và kế hoạch triển khai thực hiện Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1438/UBND-KGVX

Thực hiện Công văn số 1170/BTTTT-CVT ngày 07/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2017

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1462/UBND-CNN về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2017.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2017.

Tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1413/UBND-KGVX đề nghị các đơn vị tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017 – 2018. Phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tất cả các thí sinh và cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức thi và tuyển sinh năm 2017. Tăng cường công tác tuyên truyền.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Cập nhật đầy đủ, chính xác các quy định, hướng dẫn của Bộ GD & ĐT; khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện về mọi mặt để tổ chức tốt các Kỳ thi và tuyển sinh năm 2017; chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và ôn tập; hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi; xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức tốt kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên: Xây dựng và triển khai kế hoạch tham gia tổ chức thi và kế hoạch tuyển sinh của đơn vị đảm bảo quyền tự chủ tuyển sinh và phù hợp với nhiệm vụ được phân công; thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, rõ ràng phương án tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của đơn vị theo quy định; bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại tỉnh; chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong mọi hoạt động liên quan.

Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1417/UBND-KGVX yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống đuối nước cho học sinh, trẻ em. Tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão. Tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện, kiểm tra việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em.

Tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ việc dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học đặc biệt ưu tiên hỗ trợ trẻ em thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Quan tâm hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Thu Hà - Thanh Mai (tổng hợp)

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu