Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2122921

Số người đang trực tuyến: 664

 
 
 
 
 
Tin tức và Sự kiện
   
Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua (14/07/2017 04:53 PM)
Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý II năm 2017; Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần từ 10-14/7.

* Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý II năm 2017

Ngày 10/7, UBND tỉnh có Công văn số 2798/UBND-TH chỉ đạo thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý II năm 2017UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 135-KL/TU ngày 15/6/2017 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý II năm 2017.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung: Tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ rừng; xem xét và quản lý tốt việc cấp phép khai thác củ bình vôi, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc sử dụng diện tích đất rừng phòng hộ nằm trong quy hoạch của dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc để các địa phương có cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện: Đồng Hỷ, Phú Lương, UBND thị xã Phổ Yên, UBND thành phố Thái Nguyên và các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung: Giải quyết vấn đề sử dụng đất nông, lâm trường trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn (Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản) đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án “Nghiên cứu điều tra, đánh giá xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục hiện tượng sụt lún đất, mất nước, rạn nứt công trình xây dựng khu vực thị trấn Trại Cau và xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã có khai thác mỏ, bãi thải mỏ để thực hiện ngay việc kiểm tra tình hình hoạt động, đặc biệt lưu ý các bãi thải có đập chắn có nguy cơ gây mất an toàn...

* Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với  nhân dân thị xã Phổ Yên.

Ngày 12/7, UBND tỉnh có Công văn số 2857/UBND-TH chỉ đạo thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thị xã Phổ YênUBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghiên cứu, tham mưu triển khai các bước tiếp theo để bố trí nguồn vốn tiếp tục thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh; đề xuất cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh để thực hiện đối ứng theo quy định.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thái Nguyên và các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung: Giải quyết dứt điểm những tồn tại do thi công Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên và nâng cấp Quốc lộ 3 cũ như: Hệ thống đường gom; cống chui, kênh mương, dẫn nước; tình trạng sụt, lún, nứt nhà dân; nhiều diện tích lúa, hoa mầu bị ngập úng, không canh tác được. Nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý, khắc phục tình trạng xuống cấp, quá tải đối với một số công trình giao thông trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Phổ Yên và các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, kiểm tra, xem xét quản lý và xử lý tốt vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã Phổ Yên; tình trạng sạt lở bờ Sông Công dọc tuyến Đê kè Vạn Kim (xã Vạn Phái) do khai thác cát sỏi; tình trạng sạt lở, bồi lấp đất sản xuất do ảnh hưởng dự án xây dựng trận địa phòng không trên địa bàn xã Vạn Phái.

UBND thị xã Phổ Yên chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ, bồi thường cho những hộ dân bị thu hồi đất do thực hiện dự án xây dựng đường giao thông kết hợp hành lang đê Sông Cầu và các công trình trên đất khi nhân dân hiến đất mở rộng đường 274; quan tâm, đầu tư xây dựng khu tái định cư cho nhân dân vùng lũ trên địa bàn xã Tân Phú; hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng nghĩa địa Ma thiêu cỏ Gừng.

Công ty Điện lực Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu của nhân dân thị xã Phổ Yên.

Liên quan đến công tác quản lý khoáng sản, UBND tỉnh có các chỉ đạo:

Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/7, UBND tỉnh có Công văn số 2815/UBND-CNN chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 6667/VPCP-NC ngày 27/6/2017 về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng quy chế phối hợp quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các huyện. Yêu cầu hoàn thành trong năm 2017.

Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; không cấp mới, không gia hạn khai thác đối với các khu vực khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân sườn đồi, núi, dọc theo các tuyến đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan, môi trường.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khoáng sản; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh đình chỉ, xem xét thu hồi giấy phép đối với tổ chức, cá nhân khai thác gây mất an toàn lao động, gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa; di sản địa chất.

* Ngày 11/7, UBND tỉnh có Công văn số 2818/UBND-CNN về việc báo cáo tình hình thực hiện cải tạo, phục hồi và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Thực hiện Công văn số 3267/BTNMT-TCMT ngày 27/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện cải tạo, phục hồi và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo tình hình kỹ quỹ và công tác cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3267/BTNMT-TCMT ngày 27/6/2017.

* Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII

Ngày 10/7, UBND tỉnh có Công văn số 2797/UBND-TH giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII.

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 20/7/2017 đến 21/7/2017 tại Hội trường UBND tỉnh, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan, cụ thể như sau:

Công an tỉnh: Có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối trước và trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh: Có kế hoạch đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại Trụ sở HĐND và UBND tỉnh, Hội trường lớn UBND tỉnh, Nhà khách UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnhPhối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; đồng thời chỉ đạo Thanh tra cấp huyện tham mưu, giúp UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác tiếp công dân, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp và tập trung đông người.

Sở Giao thông vận tảiChỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giao thông thông suốt trên địa bàn toàn tỉnh trước, trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh: Tổ chức tốt việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, chương trình và kết quả của Kỳ họp. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phương án truyền hình phù hợp để đảm bảo nội dung, chương trình truyền hình trực tiếp tại Kỳ họp không bị gián đoạn.

Công ty Điện lực Thái Nguyên và Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên: Cung cấp ổn định, an toàn điện, nước sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh trước và trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Bố trí phương tiện đưa, đón các đại biểu HĐND tỉnh ở cơ sở đến dự họp đúng thời gian, tạo điều kiện để các đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Kỳ họp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh. Riêng UBND thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự nơi công cộng và tăng cường vệ sinh đảm bảo mỹ quan đô thị trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

* Thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày 12/7, UBND tỉnh có Công văn số 2803/UBND-KGVX về việc thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 – 2018.

Thực hiện Công văn số 2794/BGDĐT-KHTC ngày 30/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 - 2018, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với các sở, ngành kiên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 - 2018 theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó lưu ý các nội dung sau:

1. Từ ngày 01/01/2018, thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Thực hiện giãn thời gian thu học phí, tránh thu cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng của địa phương.

3. Không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học, tiết giảm chi phí hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo.

4. Các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm.

Tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân

Ngày 13/7, UBND tỉnh có Công văn số 2902/UBND-TH chỉ đạo tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân.

Thực hiện Công văn số 7144/VPCP-KSTT ngày 07/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh: Thường xuyên tổ chức theo dõi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để tiếp nhận đầy đủ thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao để tổ chức giải quyết, trả lời nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi về Văn phòng Chính phủ, đồng thời báo cáo UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên: Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, xử lý và trả lời thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Trung tâm Thông tin tỉnh: Xem xét, nghiên cứu sớm mở và tổ chức thực hiện chuyên mục tiếp nhận thông tin và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; đồng thời thường xuyên cập nhật những thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, ý kiến trả lời từ phía các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ liên quan đến tỉnh Thái Nguyên vào chuyên mục tại Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

* Kiểm tra, xử lý nội dung báo nêu “Trưởng công an xã ra thông báo bắt cóc trẻ em’’

Ngày 13/7, UBND tỉnh có Công văn số 2877/UBND-TH chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung báo nêu “Trưởng công an xã ra thông báo bắt cóc trẻ em’’.

Trong ngày 12/7/2017, một số báo điện tử có bài phản ánhTrưởng công an xã ra thông báo bắt cóc trẻ em; sau khi xem xét, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND huyện Định Hóa và  các đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ nội dung báo nêu, có hình thức thông tin cho nhân dân được biết; báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 9h00’ ngày 17/7/2017 và trả lời cơ quan báo chí theo quy định.

 Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Thu Hà - Hải Triều (tổng hợp)

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
(25/10/2017)
(05/10/2017)
(28/09/2017)
(28/08/2017)
(06/07/2017)
(06/07/2017)
(06/07/2017)
(06/07/2017)
(04/07/2017)
(04/07/2017)
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu