Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2645685

Số người đang trực tuyến: 602

 
 
 
 
 
Tin tức và Sự kiện
   
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Thái Nguyên (16/06/2017 10:29 PM)
Ngày 6/6, đồng chí Phạm Minh Hùng – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, làm việc với tỉnh Thái Nguyên về công tác cải cách hành chính.

Cùng tham dự có cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; đại diện các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và đại diện các sở ngành; các địa phương.

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên 

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP, Quyết định 225/TTg của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, đồng thời xây dựng các kế hoạch, chương trình, kinh phí để thực hiện công tác cải cách hành chính…

Năm 2016 UBND tỉnh đã ban hành 62 văn bản quy phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tư pháp đã thẩm định 38 văn bản quy phạm pháp luật; 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định và công bố rộng rãi nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp thực tiễn; thực hiện kiểm tra tại 03 địa phương, tự kiểm tra xử lý gần 4.800 văn bản. Về công tác cải cách thủ tục hành chính: Hàng năm UBND tỉnh ban hành các kế hoạch kiểm soát đánh giá thủ tục hành chính; triển khai thực hiện Đề án tổng rà soát, đơn giản hóa bộ thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ, đồng bộ. Về cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước: Công tác sắp xếp, hoàn thiện bộ máy đã được thực hiện kịp thời. Tỉnh Thái Nguyên đã triển khai phân cấp, quản lý nhiều lĩnh vực như: Quy hoạch, đầu tư, quản lý đất đai… Việc cung cứng các dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm. Thái Nguyên hiện tại có 19/20 Sở, ban ngành, 9/9 UBND cấp huyện, 180/180 UBND cấp xã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Về cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức: Tỉnh đã triển khai thực hiện các quy định về xác định vị trí việc làm. Đến nay, các địa phương, đơn vị đã cơ bản hoàn thiện xong bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm. Về thực hiện tinh giản biên chế, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của 33 cơ quan, đơn vị trình thẩm định Bộ Nội vụ gần 300 người, xác định rõ mục tiêu đến năm 2021 tinh giản tối thiểu là 10%. 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho trên 1.700 lượt cán bộ, công chức… Về công tác cải cách tài chính công, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, hiện nay có 3/4 đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí và hoạt động thường xuyên. Về hiện đại hóa nền hành chính: Trên 1.400 thủ tục hành chính đã được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cơ bản đạt mức độ 2, triển khai 126 dịch vụ công mở mức độ 3, 3 dịch vụ công ở mức độ 4. UBND tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện xây dựng Cổng thông tin dịch vụ công mới để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện kết nối công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống một cửa điện tử; 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, 20 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng thư điện tử của tỉnh đạt khoảng 80%; bàn giao trên 210 chữ ký điện tử, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử; 48 cơ quan, đơn vị áp dụng hệ thống ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính….

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện một số Sở, ngành làm rõ các vấn đề liên quan trong công tác cải cách hành chính của tỉnh

Tại buổi làm việc, các thành viên trong thành viên Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, các sở ngành của tỉnh Thái Nguyên đã thảo luận làm rõ một số vấn đề về nguyên nhân, hạn chế về công tác cải cách hành chính của tỉnh, các tiêu chí chấm điểm để đánh giá chỉ số cải cách hành chính…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Hùng – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Phạm Minh Hùng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đối với những vấn đề còn tồn tại, cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao hơn; tiếp tục tổ chức sắp xếp bộ máy hợp lý, góp phần thực hiện tinh giản biên chế hiệu quả; chủ động trong công tác thi tuyển cũng như tăng cường thêm phân cấp về bổ nhiệm và tuyển dụng... Về phía Bộ sẽ có văn bản chính thức gửi về cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ để được trả lời các kiến nghị kịp thời, đầy đủ nhất.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn kiểm tra, sáng ngày 16/6/ Đoàn đã có buổi kiểm tra thực tế, làm việc về công tác cải cách hành chính tại thành phố Sông Công.

 Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hoàng Tân

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
(25/10/2017)
(05/10/2017)
(28/09/2017)
(28/08/2017)
(06/07/2017)
(06/07/2017)
(06/07/2017)
(06/07/2017)
(04/07/2017)
(04/07/2017)
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu