Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2285622

Số người đang trực tuyến: 216

 
 
 
 
 
Tin tức và Sự kiện
   
Hội nghị giao ban khối Đảng tỉnh quý III năm 2017 (10/10/2017 04:26 PM)
Sáng 10/10, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng tỉnh quý III năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc khối Đảng tỉnh.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Trong quý III năm 2017, các cơ quan khối Đảng tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Về công tác xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu hoàn thành việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu cho cấp ủy các ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Đề án của Ban Tổ chức Trung ương trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu tổ chức học tập, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); triển khai công tác sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân; kiểm tra, xử lý các vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm. Công tác dân vận đạt nhiều kết quả, hệ thống dân vận các cấp được củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, công tác tôn giáo, công tác dân tộc; tích cực phối hợp với các ban, ngành chức năng nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính đối với đảng ủy các sở, ban, ngành và Ban Thường vụ các huyện, thành, thị; thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; thực hiện giám sát chuyên đề nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới tại Đảng bộ thành phố Sông Công. Công tác nội chính tập trung tiến hành rà soát kết luận thanh tra, tham mưu đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh thành lập các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế, nội chính thuộc diện theo dõi. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các hội nghị của cấp ủy; tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Báo Thái Nguyên tập trung đăng tải, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh với nhiều nội dung phong phú trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thông tin kịp thời theo đúng định hướng tuyên truyền. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị được duy trì và thực hiện đúng kế hoạch… Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh được thực hiện định kỳ….

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan khối Đảng tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của quý IV; kiểm tra, giải quyết các thông tin mà báo chí phản ánh liên quan đến tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy đẩy nhanh tiến độ giải quyết và xử lý văn bản; nâng cao chất lượng công tác tham mưu văn bản. Ban Tuyên giáo làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; phát huy tính tiên phong của đảng viên tại các cơ sở đảng; tiếp tục nghiên cứu, biên soạn và xuất bản 2 cuốn: “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)” và “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1945 - 2020”.  Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Dân vận bám sát, nắm bắt tình hình nhân dân, chủ động trong quản lý các hội quần chúng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng nhất trí với đề xuất của Báo Thái Nguyên đề nghị tỉnh mua và tặng báo Đảng cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên; đồng ý duyệt kinh phí để sửa chữa trụ sở làm việc của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Trường Chính trị tỉnh tập trung nâng cao công tác đào tạo, giáo dục chính trị tư tưởng, tham mưu đề xuất thời gian đào tạo các trình độ trung cấp, cao cấp.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Thanh Hiếu

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu