Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2285627

Số người đang trực tuyến: 220

 
 
 
 
 
Tin tức và Sự kiện
   
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần xây dựng chính quyền địa phương (11/01/2017 02:39 PM)
Năm 2016 là năm đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XIII. Một năm với nhiều nỗ lực đổi mới để nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh. Phóng viên Cổng Thông tin điện tử Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.


 

 Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Thái Nguyên

Phóng viên: Đề nghị đồng chí cho biết những nét cơ bản trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII?

Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định chính quyền địa phương bao gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp. Trong đó, HĐND tỉnh có hai chức năng quan trọng là quyết định các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội và giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật, thực hiện các nghị quyết của HĐND. HĐND tỉnh đã tổ chức được bộ máy chuyên trách có đủ phẩm chất, năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cơ quan thường trực của HĐND tỉnh gồm Chủ tịch HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm, 02 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh là Trưởng các ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách. Các cơ quan của HĐND tỉnh gồm 04 Ban. Thường trực HĐND tỉnh họp định kỳ mỗi tháng 1 lần để xem xét, quyết định về  các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền theo qui định. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND là căn cứ pháp lý quan trọng để HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước. Đây là những điều kiện để nâng cao vai trò của HĐND tỉnh trong mọi hoạt động.

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2016, HĐND tỉnh đã có những đổi mới như thế nào để nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và kết quả đạt được ra sao?

Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm: Sau 1 năm thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương cho thấy, nhiều quy định của Luật đã tạo điều kiện cho HĐND hoạt động tốt hơn. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được xây dựng ban hành theo đúng trình tự, quy trình; được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo căn cứ pháp lý chặt chẽ và có tính khả thi. Về cơ bản, các nghị quyết được ban hành đã bao trùm khá toàn diện về nhiệm vụ, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong cả giai đoạn 2016 - 2020; những quy định mang tính nguyên tắc chung trong tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh – cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đây là những điều kiện đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND tỉnh đã có nhiều nét đổi mới. Công tác chất vấn tại kỳ họp được chú trọng thực hiện, nhiều nội dung chất vấn đã được UBND tỉnh, các ngành có liên quan đã tiếp thu, giải trình và thực hiện như việc thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình điện tại 76 xóm, bản chưa có hạ tầng điện lưới quốc gia; đầu tư xây dựng xóa phòng học tạm cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai xây dựng quy chế quản lý đầu tư các khu dân cư; thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sinh con đúng kế hoạch. Sau chất vấn, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện những nội dung mà thủ trưởng cơ quan đã hứa và tiếp tục chất vấn tiếp những nội dung chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng lộ trình, đảm bảo việc giám sát được thực hiện triệt để.

Trong hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã căn cứ vào các văn bản pháp luật để thực hiện nhiều cuộc giám sát có chất lượng. Năm 2016, HĐND tỉnh tổ chức 12 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề để phát hiện những vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành và các cơ chế chính sách của tỉnh, kiến nghị với UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị các giải pháp để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, giúp nghị quyết của HĐND được triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tế.  Trong việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh đã tích cực đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết. Một số kiến nghị chậm trả lời, bức xúc, sau khi được HĐND kiến nghị đã được giải quyết nhanh hơn và có báo cáo kết quả cụ thể.

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện kế hoạch giám sát tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (Ảnh: Kiểm tra công trình xử lý nước thải của KCN Điềm Thụy)

Phóng viên: Theo đánh giá của đồng chí, quá trình hoạt động còn những hạn chế nào cần khắc phục để hoạt động của HĐND các cấp thực sự hiệu quả?

Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm: Các Ban của HĐND, các đại biểu chuyên trách đã có nhiều đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu chuyên sâu trong công tác thẩm tra, giám sát. Tuy nhiên đối với các hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ở cấp huyện và HĐND cấp huyện có những hạn chế, trong hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân; chế độ báo cáo, phản ánh thông tin.

Phóng viên: Năm 2017, HĐND tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ công tác nào để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND? Thưa đồng chí!

Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm: Năm 2017 Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế tiếp công dân; phân công nhiệm vụ cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; tiến tới xây dựng quy chế chất vấn tại kỳ họpthông qua nghị quyết về công tác chất vấn và trả lời chất vấn để làm rõ hơn trách nhiệm của UBND, các cơ quan chuyên môn, các cơ quan đóng trên địa bàn. Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo chuyên đề ở một số lĩnh vực để từ đó lắng nghe, tiếp thu được nhiều vấn đề nhân dân phản ánh về bộ máy chính quyền các cấp. Trong chương trình giám sát 2017, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương để xem xét, đánh giá về tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND các cấp từ đó nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ như nâng cấp đường truyền, trang bị máy tính, xây dựng trang website để tăng cường công tác thông tin tới đại biểu và nhân dân.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 
Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Thu Hà (Ảnh Mạnh Thắng, Quang Hưng)

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu