Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin Hoạt động của địa phương, đơn vị
   
Đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2016 (10/01/2017 08:42 AM)
Chiều 9-1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2016, tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo chung của Quốc gia về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn ưu đãi và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Trong năm, đã cấp 388.497 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số; hỗ trợ vay vốn ưu đãi làm nhà, sửa chữa nhà ở cho 682 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ và bằng nguồn vốn huy động từ Quỹ vì người nghèo, sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể, nhà tài trợ... Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 10 công trình cấp nước tập trung và cấp nước sinh hoạt cho 3.626 hộ, Ban Dân tộc tỉnh đã hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.567 hộ từ nguồn vốn chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các hoạt động hỗ trợ vay vốn hộ nghèo tiếp tục được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, năm 2016 có trên 10 nghìn hộ nghèo, trên 4.700 hộ cận nghèo và trên 1.200 hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh... Ngoài các cơ chế, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặt biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống", từ đó giải quyết kịp thời các vấn đề cơ bản của hộ nghèo trong việc khám, chữa bệnh, vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng. Thông qua việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và hiệu quả của các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đã đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, với tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,19% ( vượt 0,19% kế hoạch đề ra); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,17%.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong năm 2017 cần tập trung ưu tiên nguồn lực cho những địa phương có cam kết đẩy mạnh công tác giảm nghèo; tăng cường các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục vận động và phối hợp với Công ty Sam sung tuyển dụng lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo vào làm việc tại Công ty; rà soát lại cơ chế hỗ trợ của tỉnh đối với các huyện để tham mưu cho UBND tỉnh có sự điều chỉnh phù hợp; Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo các huyện thống kê số xóm, bản có 100% hộ nghèo và cận nghèo để đề xuất giải pháp thực hiện; vận động các đơn vị sản xuất kinh doanh, các nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn các xã có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo giúp đỡ, tạo điều kiện cho người nghèo có việc làm...Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Kim Oanh

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu