Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin Hoạt động của địa phương, đơn vị
   
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND thành phố Thái Nguyên (10/08/2017 10:31 AM)
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra cải cách hành chính (CCHC), ngày 9/8/2017, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Dương Thịnh – Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo CCHC, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại UBND thành phố Thái Nguyên.

Đoàn công tác kiểm tra tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố Thái Nguyên

Đoàn kiểm tra đã tập trung kiểm tra một số nội dung như: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hiện đại hóa hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

UBND thành phố Thái Nguyên đã triển khai, thực hiện CCHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định; ban hành các văn bản liên quan về công tác CCHC; thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức, biên chế của các phòng ban, đơn vị; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì có hiệu quả, quy trình giải quyết công việc được thực hiện qua hệ thống tự động; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về thủ tục hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 8 nghìn hồ sơ, đã giải quyết trên 7.800 hồ sơ còn trên 200 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ quá hạn; UBND các xã, phường đã tiếp nhận 51.655 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, tư pháp, hộ tịch, lao động, thương binh và xã hội… đã giải quyết 51.531 hồ sơ, 124 hồ sơ đang giải quyết; chế độ hỗ trợ đối với cán bộ,  công chức, làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo quy định. Về hiện đại hóa nền hành chính: UBND thành phố Thái Nguyên đã ban hành Quyết định công khai danh mục, quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 158 thủ tục hành chính mức độ 3, 13 thủ tục hành chính mức độ 4; chỉ đạo các xã, phường rà soát, đăng ký các thủ tục hành chính áp dụng hình thức giải quyết qua dịch vụ bưu chính.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố và đưa ra những kiến nghị như: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa kịp thời niêm yết các thủ tục hành chính mới đã được chuẩn hóa; việc ghi chép trong sổ theo dõi còn thiếu và chưa chi tiết; chưa ban hành kịp thời kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; việc sử dụng thư điện tử của tỉnh hiệu quả chưa cao.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị UBND thành phố Thái Nguyên cần tập trung chỉ đạo những công việc trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh đến các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, đến từng xã, phường; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; bổ sung, điều chỉnh các hồ sơ sổ sách theo mẫu chung của tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng tháng và định kỳ; tiếp tục tập trung công tác vận động, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3, 4; triển khai áp dụng ISO trong cơ quan hành chính nhà nước.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hoàng Tân

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu