Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin Hoạt động của địa phương, đơn vị
   
Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh: Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 (11/08/2017 09:41 PM)
Chiều 10-8, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

Tại Đại hội, đại diện Công đoàn một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã có tham luận chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn


Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc của lãnh đạo UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Theo đó, các hoạt động của công đoàn đã được cụ thể hóa, bám sát nhiệm vụ chính trị và nội dung chương trình kế hoạch của cơ quan. Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ nhằm chăm lo, bảo vệ có hiệu quả lợi ích hợp pháp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn đã có những phương pháp hoạt động đổi mới, thu hút được đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng; tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời. Tích cực phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện tốt việc triển khai các phong trào mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa… Cũng trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên phối hợp với Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng triển khai, quán triệt đầy đủ các văn kiện của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội… Từ sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Với đóng góp tích cực đó, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh có 11 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; 11 cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen; 82 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 25 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Ngoài ra, nhiều cán bộ, công chức, viên chức được Chủ tịch UBND tỉnh, các Bộ, Ngành Trung ương khen thưởng theo chuyên đề do các sở, ngành đề nghị…


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc chuyên môn; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao thời kỳ mới; quan tâm đến việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện có hiệu quả chức năng cơ bản của công đoàn cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; phát huy vai trò tập thể, xây dựng Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh ngày càng vững mạnh. Để thực hiện mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ, tại Đại hội các đại biểu đã thống nhất thông qua những chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp được đề ra trong Nghị quyết.


Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2017 - 2022:

 

1. Vận động 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, 90% nữ đoàn viên trở lên đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; phấn đấu đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.

2. Hằng năm Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đạt vững mạnh trở lên.

3. Phấn đấu hằng năm, các công đoàn thành viên cũng như công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 công đoàn ưu tú với Đảng để xem xét kết nạp Đảng.

4.  Hằng năm thu tài chính công đoàn đạt 100% so với số kinh phí phải thu theo đúng quy định.

5.  Chỉ tiêu về Quy chế dân chủ: ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; hằng năm tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đúng quy định.

6. Hằng năm có trên 95% tổng số đoàn viên công đoàn được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn.

7. Khuyến khích, vận động cán bộ đoàn viên tích cực rèn luyện, học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ để góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

8. Phấn đấu hằng năm 100% gia đình cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt gia đình văn hóa trở lên; hằng năm cơ quan đạt cơ quan chuẩn văn hóa.

9. Hằng năm, 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên.

10. Định kỳ hàng năm tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động đi thăm quan học tập kinh nghiệm trao đổi kinh nghiệm tại các địa phương, đơn vị.

 


 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức, người lao động đoàn viên công đoàn; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để  tổ chức và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo; tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh…

 

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu 4 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sắp tới. Trong phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ, Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Văn phòng. Đồng chí Trần Xuân Trường, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Duy Linh - Thanh Hiếu

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu