Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin Hoạt động của địa phương, đơn vị
   
Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (08/09/2017 04:41 PM)
Ngày 07/9, tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính cho lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn được phân công tham mưu công tác CCHC; các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác cải cách hành chính tại bộ phận “một cửa” của các sở, ngành, UBND cấp huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã truyền đạt một số nội dung về triển khai công tác CCHC tại địa phương như: Xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm; bố trí nguồn lực triển khai các nhiệm vụ; hướng dẫn, đôn đốc triển khai kế hoạch CCHC; kiểm tra, theo dõi, đánh giá; lấy ý kiến người dân, tổ chức về kết quả CCHC; tổng hợp, báo cáo, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm; thông tin, tuyên truyền CCHC; nghiên cứu, đề xuất các mô hình, sáng kiến CCHC, triển khai thí điểm; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, xây dựng cơ sở dữ liệu về CCHC để phục vụ công tác quản lý thực trạng nền hành chính; nguồn lực đáp ứng yêu cầu của CCHC...

Các học viên cũng được giới thiệu về một số chuẩn mực đạo đức chung, đạo đức công vụ và văn hóa công sở như tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân; bảo vệ danh dự và lợi ích quốc gia, giữ bí mật trong hoạt động công vụ; đối xử khách quan, công bằng với mọi người dân… trang phục gọn gàng, lịch sự; giao tiếp cởi mở, thân thiện với nhân dân; chân thành giúp đỡ đồng nghiệp; lắng nghe cấp dưới…

Lớp bồi dưỡng đã trang bị kiến thức cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác cải cách hành chính tại bộ phận “một cửa” thuộc các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ CCHC đạt hiệu quả.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Trung Thành (Sở Nội vụ)

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu