Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin hoạt động của tỉnh
   
Công bố Quyết định kiểm toán Chuyên đề quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014 - 2016 (13/09/2017 03:22 PM)
Sáng 13/9, UBND tỉnh Thái Nguyên và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II phối hợp tổ chức Công bố Quyết định kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014 - 2016 tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Văn Nhượng, Phó Trưởng đoàn Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II và đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi công bố.

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm toán

Theo Quyết định kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014 - 2016, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II tổ chức Kiểm toán tại 2 bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương) và 8 tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Bình Thuận, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Cao Bằng và Quảng Nam). Tại Thái Nguyên, thực hiện kiểm toán từ ngày 13/9 đến hết ngày 10/11/2017 về các nội dung như: Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản của sở, ngành liên quan; việc tuân thủ pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản; đánh giá việc lập và thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động khoáng sản của các cơ quan Nhà nước; đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản…

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Nguyễn Văn Nhượng, Phó Trưởng đoàn Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II nêu rõ: Đợt kiểm toán nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, cấp phép, khai thác tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014 - 2016; kiến nghị với các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách liên quan.... Do đó, đồng chí đề nghị tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt những nội dung theo yêu cầu của Đoàn Kiểm toán. Đồng thời, yêu cầu các thành viên của Đoàn Kiểm toán tập trung cao cho công việc, có đánh giá khách quan, trung thực trong quá trình kiểm toán tại đơn vị. Đặc biệt, trong quá trình kiểm toán không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

Tiếp thu những ý kiến của đồng chí Phó Trưởng đoàn Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm toán của Đoàn; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn Kiểm toán; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp được phép khai thác khoáng sản, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Kiểm toán đến làm việc, đảm bảo đúng mục đích, nội dung đã đề ra.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Thanh Hiếu

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu