Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin hoạt động của tỉnh
   
Phấn đấu quý II năm 2018 đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh vào hoạt động (07/09/2017 03:10 PM)
Đó là chỉ đạo của đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại hội nghị về công tác cải cách hành chính (CCHC) tổ chức sáng ngày 7/9.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tình hình triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Thái Nguyên năm 2017 với 7 nội dung cụ thể và kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện tại 2 tỉnh là Hà Giang và Thái Bình. Từ thực tế học tập kinh nghiệm tại các tỉnh và yêu cầu đặt ra, Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh xây dựng đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, huyện. Theo đó, diện tích xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh khoảng 800m2; quy mô khu vực tiếp nhận và trả kết quả gồm 50 bàn tiếp nhận của 19 sở, ngành thuộc UBND tỉnh và 03 ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 02 quầy giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng và 150 chỗ ngồi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch… Hình thức hoạt động của trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các ngành đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để tiếp tục nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh; thống nhất xây dựng đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công; đưa ra các phương án xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công; cơ cấu tổ chức, biên chế; dự kiến kinh phí. Về địa điểm đặt Trung tâm, các ngành thống nhất đề nghị xây dựng tại Trụ sở Sở Nội vụ và Ban Dân tộc tỉnh hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm ghi nhận những nỗ lực của các ngành để đẩy mạnh công tác CCHC. Tuy nhiên, khâu yếu nhất hiện nay vẫn là việc ứng dụng công nghệ thông tin và chậm đưa ra các sáng kiến về CCHC. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Các ngành, địa phương bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh để thực hiện; bố trí nguồn kinh phí cho công tác CCHC; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với công tác CCHC. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Sở Nội vụ và Sở Khoa học & Công nghệ quan tâm giúp các ngành, địa phương trong thực hiện các sáng kiến CCHC. Giao cho Sở Nội vụ chủ trì xây dựng Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh xong trước ngày 12/9 để báo cáo UBND tỉnh và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Đối với phần mềm phục vụ hoạt động của Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng đảm bảo tính thống nhất, tiện ích, tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tra cứu… Phấn đấu đầu quý II năm 2018, Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh hoàn thành đi vào hoạt động.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Nhật Tân

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu