Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin hoạt động của tỉnh
   
Họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Thái Nguyên (17/04/2017 05:43 PM)
Chiều ngày 17/4, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa và đề xuất kế hoạch thoái vốn Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2017- 2020 của tỉnh. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm cơ sở vật chất Bến xe Trung tâm thành phố Thái Nguyên năm 2016

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7 doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý đã cổ phần hóa, trong đó 2 doanh nghiệp có trên 50% vốn Nhà nước, 5 doanh nghiệp có dưới 50% vốn Nhà nước. Nhìn chung các doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa hoạt động ổn định, phát triển tốt. Các công ty đổi mới phương thức quản lý, đầu tư mở rộng sản xuất, đẩy mạnh ngành hàng, đạt được nhiều kết  quả tích cực, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Điều đó cho thấy hiệu quả của công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp trong thời gian qua.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến xung quanh kế hoạch thoái vốn Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2017- 2020. Theo đó, thống nhất giữ nguyên vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên, vốn điều lệ trên 17,6 tỷ đồng, Nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ. Thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại 4 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên, Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên và Công ty cổ phần quản lý và xây dựng Giao thông Thái Nguyên. Riêng với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sông Công do mới cổ phần hóa, hoạt động trong lĩnh vực công ích có vai trò quan trọng trong ổn định an sinh xã hội tại địa phương, lộ trình thoái vốn phải đảm bảo công ty ổn định, nên dự kiến thoái một phần vốn Nhà nước.

Tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp theo lộ trình; thống nhất phương án giữ nguyên mô hình Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Thái Nguyên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ và thực hiện cổ phần hóa một bộ phận của công ty (Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc).Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả: Xuân Huy

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu