Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin hoạt động của tỉnh
   
Phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue (10/08/2017 01:46 PM)
Hiện nay dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue đang tiếp tục gia tăng, để chủ động phòng chống ngăn chặn dịch bệnh, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 128 /KH-BCĐ ngày 08/8/2017 hành động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue.

Mục tiêu nhằm khống chế thành công dịch bệnh, hạn chế số ca mắc, được chuẩn đoán và điều trị hiệu quả, không để tử vong do xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các hoạt động chính bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; công tác chuyên môn, kĩ thuật; công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo.

UBND tỉnh yêu cầu: Sở Y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện; phối kết hợp với các Sở, ban ngành, địa phương thực hiện các chức năng nhiệm vụ đảm bảo kinh phí, phương tiện triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh; thông tin báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của chính quyền để đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh ở các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Yêu cầu các cơ quan chức năng phối kết hợp tổ chức thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí của tỉnh và các địa phương phối hợp với ngành Y tế để triển khai các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch; chú trọng đưa các tin, bài về kiến thức, thông điệp phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue và các biện pháp phát hiện dịch bệnh để người dân đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Y tế tổ chức tập huấn, tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh trên người tại địa phương; xây dựng kế hoạch của địa phương để chủ động ứng phó với dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn; chỉ đạo, triển khai tới các xã, phường, thị trấn; các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với cơ quan Y tế trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh môi trường, phòng tránh muỗi đốt, đặc biệt các khu vực có nguy cơ cao, tổ chức phổ biến tuyên truyền kiến thức phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue cho người dân địa phương...

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên: Phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; tổ chức tốt công tác thu dung, sàng lọc, chuyển tuyến điều trị bệnh nhân theo quy định; phối hợp với Sở Y tế trong cung cấp thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hoàng Minh (biên tập)

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu