Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin hoạt động của tỉnh
   
Tỉnh Thái Nguyên: Công khai thông tin doanh nghiệp năm 2016 (19/06/2017 03:21 PM)
Ngày 15/6, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 2339/UBND-KT về việc thực hiện công khai thông tin doanh nghiệp năm 2016.

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 Hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài Chính tại văn bản số 1716/STC-TCDN ngày 01/6/2017 về việc đề nghị công khai thông tin doanh nghiệp, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 2339/UBND-KT về việc thực hiện công khai thông tin doanh nghiệp năm 2016. Các nội dung công khai gồm: Tình hình đầu tư vốn nhà nước; tình hình tài chính; kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh cuả doanh nghiệp năm 2016.

Chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm./.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng DV Hành chính công

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu