Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin hoạt động của tỉnh
   
Góp ý vào Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh (12/01/2017 02:22 PM)
Ngày 12/01, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị góp ý vào Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Vườn quốc gia Tam đảo, các Ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội ngh

Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh được thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với đất đai hiện do các công ty nông, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định 118/1014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình và cá nhân sử dụng. Đề án được triển khai từ năm 2016 đến năm 2021, kinh phí trên 45 tỷ đồng, thực hiện đồng bộ và giao nhiệm vụ cụ thể từ cấp tỉnh và cấp huyện. Đối với cấp tỉnh: Ban hành các văn bản chỉ đạo để hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã thực hiện; tổ chức rà soát, xác định ranh giới; lập hồ sơ, đo đạc lại bản đồ, phê duyệt các phương án sử dụng đất; thực hiện phương án chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức Nhà nước cho thuê đất đối với các công ty nông lâm, nghiệp tỉnh quản lý; tổ chức các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật; ban hành các chính sách, giải pháp để xử lý tồn tại trong quản lý và sử dụng đất để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước… Đối với cấp huyện: Chủ động lập phương án quản lý và sử dụng đất đối với đối tượng là tổ chức, cá nhân đang quản lý và sử dụng đất do các nông, lâm trường và các tổ chức được chuyển đổi từ nông, lâm trường bàn giao về địa phương; giải quyết tranh chấp về đất đai; tham mưu đề xuất các phương án, chính sách… Sau khi Đề án hoàn thành sẽ thiết lập được bản đồ chi tiết về hiện trang sử dụng đất; bộ dữ liệu về nguồn gốc đất nông, lâm trường; thực trạng tình hình sử dụng đất; phương án sử dụng đất hiệu quả… góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, rừng và các nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp các ý kiến như: Cần xây dựng lại bố cục của đề án; nêu rõ nguồn kinh phí thực hiện theo giai đoạn để chủ động thực hiện; bổ sung một số công ty nông, lâm nghiệp đang hoạt động; tổ chức rà soát lại thực tế diện tích sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh…

Kết luận hội nghị đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện Đề án là cơ sở để nâng cao việc quản lý nhà nước về đất đai, sử dụng hiệu quả đất đai trên thực tế. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện Đề án; nghiên cứu chính sách để khuyến khích người dân đồng thuận thực hiện; các cơ quan liên quan, các huyện, thành phố, thị xã chủ động phối hợp để thực hiện hiệu quả các công việc được giao.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hoàng Tân

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu