Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin Trong nước
   
Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (09/09/2017 08:26 AM)
Chiều 8-9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ đã báo cáo một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg. Theo đó, tại dự thảo Quyết định mới dự kiến sẽ bổ sung vị trí, chức năng mà Cổng TTĐT Chính phủ đang thực hiện nhưng trong Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg chưa quy định đầy đủ, cụ thể như "bảo đảm thông tin, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoạt động của Văn phòng Chính phủ; quản lý, xuất bản, phát hành Công báo in và Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Về nhiệm vụ, quyền hạn: Sửa đổi bổ sung nhiệm vụ về thông tin, truyền thông phục vụ công chúng, trong đó nhiệm vụ về xây dựng thể chế đối với các lĩnh vực công tác của Cổng TTĐT Chính phủ trước đây chưa được quy định cụ thể trong Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg vì vậy cần được bổ sung đầy đủ tại Quyết định thay thế; phạm vi công bố thông tin của Cổng TTĐT Chính phủ cũng được diễn đạt lại đầy đủ, trong đó bổ sung thực hiện Nghị quyết 19 về trang tin Diễn đàn cạnh tranh quốc gia, các hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; quy định việc cung cấp thông tin trên mạng xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về trang Thông tin Chính phủ của Báo Điện tử Chính phủ trên mạng xã hội Facebook; quy định rõ ràng, cụ thể về nhiệm vụ tổ chức quản lý, vận hành Cổng TTĐT Chính phủ với vai trò là một công nghệ truyền thông. Về nhiệm vụ bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ: Bổ sung nhiệm vụ tổng hợp thông tin trên mạng xã hội theo yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn hiện nay Cổng đang thực hiện; bổ sung 2 khoản mới về nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp thông tin từ báo chí và dư luận xã hội.

Về nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Quyết định thay thế bổ sung 5 khoản mới quy định về triển khai thực hiện nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng, quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối liên thông giữa Văn phòng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương; thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ; nhiệm vụ xây dựng, kết nối, vận hành mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương... những nhiệm vụ này chưa được quy định tại Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg. Về cơ cấu tổ chức, Cổng TTĐT Chính phủ đề xuất giữ nguyên số lượng đầu mối ban, đơn vị trực thuộc; đồng thời sáp nhập một số đơn vị có sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ vào một đầu mối. Bên cạnh đó, dự thảo Quyết định thay thế cũng sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ về quản lý, xuất bản, phát hành Công báo, cơ chế tài chính của Cổng TTĐT Chính phủ.

Phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với những nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Quyết định thay thế, trong đó phải nâng cao vị thế của Cổng TTĐT Chính phủ cũng như bổ sung kịp thời một số chức năng nhiệm vụ mới mà Cổng đang thực hiện tốt nhưng lại chưa được quy định trong Quyết định 06. Các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo Quyết định cần lưu ý chỉnh sửa một số lỗi về câu từ trong dự thảo Quyết định; xem xét đưa vào dự thảo Quyết định một Điều quy định thống nhất về mô hình Cổng TTĐT trên cả nước; có hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ cho Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố; xem xét lại một số chức năng, nhiệm vụ của Cổng TTĐT Chính phủ quy định trong dự thảo Quyết định thay thế để tránh chồng chéo với các đơn vị khác...Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Kim Oanh

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu