Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 42372014

Số người đang trực tuyến: 299

 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 39/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm đô thị hành chính huyện Đồng Hỷ, ngày 17/3/2017
 
Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 38/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
 
Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 36/TB - UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 9, UBND tỉnh Thái Nguyên
 
Ngày 23/3, UBND tỉnh có Công văn số 1044/UBND-NC chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác thi hành án hình sự. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 38/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 39/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm đô thị hành chính huyện Đồng Hỷ, ngày 17/3/2017. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 22/3, UBND tỉnh có Công văn số 1021/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2017. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2017-2020. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu