Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 101565

Số người đang trực tuyến: 680

 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2536/UBND-KGVX về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.
 
Ngày 23/6, UBND tỉnh có Công văn số 2490/UBND-TH chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo điện tử Doanh nghiệp Việt Nam. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 20/6, UBND tỉnh có Công văn số 2430/UBND-TH chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 20/6, UBND tỉnh có Công văn số 2425/UBND-CNN chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn tuyến đê đoạn Km2+600 đến Km4+800 trong mùa mưa, lũ năm 2017 (tuyến đê Hữu sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên). Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 19/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 104/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 19/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 103/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp về lựa chọn phương án xử lý khẩn cấp thân đập chính Hồ Núi Cốc. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 20/6, UBND tỉnh có Công văn số 2427/UBND-TH về việc phối hợp thực hiện hỗ trợ bộ thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 20/6, UBND tỉnh có Công văn số 2412/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện nghiêm Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 19/6, UBND tỉnh có Công văn số 2410/UBND-TH chỉ đạo giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
Ngày 19/6, UBND tỉnh có Công văn số 2399/UBND-TH đôn đốc cung cấp thông tin báo cáo về Chính phủ điện tử Quý II năm 2017. Chi tiết mời xem file đính kèm.
 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu