Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 15435

Số người đang trực tuyến: 469

 
 
 
 
 
Góp ý, Hiến kế
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện, phòng quản lý đô thị thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
 
Dự thảo Quyết định về việc quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các Hội, Quỹ thuộc tỉnh; số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thái Nguyên.
 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến.
 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
 
Thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, góp phần sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ cảnh quan môi trường cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá… Sở Tài Nguyên & Môi trường tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020.
 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Quyết định quy định về khung giá đất đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
 
Trong thực tế kinh doanh hiện nay, việc tìm được lối vào các thị trường của doanh nghiệp là điều sống còn. Vì thế đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.
 
<<  <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu