Chủ Nhật, 21/01/2018, 3:48

Chào mừng bạn đến với Website của Sở lao động Thương binh & Xã hội Thái Nguyên

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Mail

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

 

Liên kết web

 

Nội dung chi tiết
Skip portlet Portlet Menu

THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016 TẠI SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

28/06/2017 02:08 PM Bản để in

THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016 TẠI SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV;

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức số 502/KH-SLĐTBXH ngày 21/11/2016 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thái Nguyên;

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo tổng hợp kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2016 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thái Nguyên.

Tổng số: Có 35 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong đó:      - 34 thí sinh dự thi.

                      - 01 thí sinh không dự thi.

(Có bảng tổng hợp kết quả thi tuyển kèm theo)./.