E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portletPortlet Menu

Bộ trưởng Lê Thành Long: 'Sẽ ưu tiên những việc cần làm ngay'

Cắt giảm tối thiểu 20% các cuộc họp nhưng không giảm chất lượng công việc, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu các đơn vị chủ động hơn trong công tác phối hợp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong toàn Ngành… là những chỉ đạo quyết liệt và nhìn thấy ngay hiệu quả của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chỉ một thời gian ngắn sau khi ông đảm nhận cương vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
 
 
Tin tư pháp
Skip portletPortlet Menu
 • Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác của năm 2017

  Thực hiện Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiên hương ước, quy ước năm 2017. Để việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số: 06/KH-HĐPH ngày 10/02/2017 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2017.

 • Một số kết quả 3 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  Thực hiện các văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Luật luật Hòa giải ở cơ sở và tổ chức các hoạt động hòa giải ở cơ sở có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Để cụ thể hóa Luật Hòa giải ở cơ sở tại địa phương, ngày 04/3/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 • thành phố Thái Nguyên: Xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

  Năm 2017, để đảm bảo tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Thành phố Thái Nguyên xác định một trong các mục đích cơ bản của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm nay là “đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật”.

 • Nét mới trong việc xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Đồng Hỷ

  Ngay từ tháng đầu của quý I năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng hương ước, quy ước.