E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portletPortlet Menu

Công tác Tư pháp Thái Nguyên năm 2017 - nhiệm vụ và giải pháp

Năm 2016, công tác Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: 01 cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; nhiều Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Đây là những kết quả tiếp nối thành tích đạt Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015; đồng thời là tiền đề, động lực phấn đấu cho những thành tích mới năm 2017.
 
 
Tin tư pháp
Skip portletPortlet Menu