E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portletPortlet Menu

Trợ giúp pháp lý - luôn đi cùng dân

Trợ giúp pháp lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành, bảo đảm trợ giúp pháp lý là chính sách xã hội, thể hiện trách nhiệm và bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo đảm thực thi quyền con người, quyền công dân, đồng thời qua đó nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Đăng ký lý lịch tư pháp trực tuyến
 
Tin tư pháp
Skip portletPortlet Menu