E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portletPortlet Menu

Công tác phòng chống mại dâm của Sở Tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2015

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở Tư pháp đã xác định Thanh thiếu niên là nhóm đối tượng rất dễ bị các tác động xã hội dẫn đến tham gia hoặc bị lợi dụng hoặc ép buộc tham gia vào hoạt động mại dâm, vì vậy Sở Tư pháp chủ động phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục triển khai việc thực Quyết định 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015
 
 
Tin tư pháp
Skip portletPortlet Menu