E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portletPortlet Menu

Đoàn Công tác của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện Kế hoạch khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và hướng dẫn triển khai thi hành Luật Hộ tịch tại tỉnh Thái Nguyên. Chiều ngày 06/7/2015, tại Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Công tác của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp do Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Cục trưởng dẫn đầu đã tổ chức buổi làm việc để theo dõi tình hình triển khai thi hành Luật Hộ tịch và khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.
 
 
Tin tư pháp
Skip portletPortlet Menu
 • Huyện Đại Từ thực hiện tốt Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

  Ngay sau khi Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” được phát động, cấp ủy, chính quyền huyện Đại Từ đã xác định sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của Cuộc thi, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

 • Triển khai thực hiện Kế hoạch tập huấn công tác tư pháp năm 2015 trên địa bàn huyện Đại Từ

  Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/HU ngày 22/12/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Đại Từ “Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015”; Chương trình công tác tư pháp huyện Đại Từ năm 2015; Trong 02 ngày 25 và 26/6/2015 Phòng Tư pháp huyện Đại Từ đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp và một số công tác liên quan cho đội ngũ cán bộ Tư pháp hộ tịch, Trưởng công an và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cấp xã.

 • Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên thành lập Tổ tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

  Nhằm tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương. Vừa qua, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-STP ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Sở Tư pháp do Giám đốc Sở trực tiếp làm Tổ trưởng, thành viên của Tổ tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Sở Tư pháp là các chuyên viên nghiên cứu trên các lĩnh vực như: pháp luật về đầu tư, xây dựng, thuế, tài chính, đất đai, tài nguyên và môi trường; Pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, xử lý vi phạm hành chính, bảo hiểm xã hội, lao động việc làm và việc thực hiện thủ tục hành chính…

 • Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

  Ngày 09/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.