E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portletPortlet Menu

Chú trọng bảo vệ quyền lợi của người dân khi sửa đổi một số quy định về lý lịch tư pháp

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) năm 2009 để nghe báo cáo nội dung cơ bản của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung. Qua thảo luận, ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo cho thấy, việc sửa đổi một số quy định về LLTP sẽ chú trọng hơn nữa vào bảo vệ quyền lợi của người dân.
 
 
Tin tư pháp
Skip portletPortlet Menu
 • Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực luật sư

  Ngày 16/3/2017, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp với Đoàn luật sư tỉnh Thái nguyên.

 • Thường trực HĐND tỉnh khoá XIII họp phiên thứ 9: Cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền

  Chiều 20/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 9 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 • Sở Tư pháp triển khai thực hiện Đề án số 02- ĐA/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

  Ngày 10/10/2016 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ban hành Đề án số 02- ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016 - 2019”. Để triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy (số 24- KH/TU, ngày 21/10/2016) và Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (số 38-KH/ĐUK, ngày 28/02/2017) triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU trên. Đảng ủy Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, đồng thời phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Đề án đến các Chi bộ, các đoàn thể thuộc Sở nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 • Sở Tư pháp triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 21/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

  Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất và phát huy dân chủ trong Đảng, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Đồng thời khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn những tiêu cực phát sinh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Ngày 21-11-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Đề án số 05- ĐA/TU về " Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cuả Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016- 2020". Đồng thời ngày 26/02/2017 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Kế hoạch để triển khai Đề án 05- ĐA/TU trên.