E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

29/12/2017 08:04 AM Bản để in

Thực hiện văn bản số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tư pháp về triển khai ngày pháp luật năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, với chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Việc tổ chức Ngày pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan  trong việc gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, ý thức công vụ, góp phần tạo chuyển biến mới về hiệu quả xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật.

Căn cứ Kế hoạch trên, Sở Tư pháp đã có văn bản số 859/STP-PBGDPL ngày 26/10/2017 hướng dẫn cụ thể đối với các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo các yêu cầu về nội dung và hình thức được quy định Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh. Theo kế hoạch trên các Sở, ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải ban hành Kế hoạch triển khai "Ngày pháp luật" của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Theo đó, hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tập trung từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11, trong đó tuần cao điểm từ ngày 6-11 đến ngày 11-11. UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động hưởng ứng cần chú trọng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp…

Có thể nói, thông qua các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật hằng năm, cán bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã nâng cao hiểu biết về vị trí, vai trò của pháp luật và đặc biệt là nâng cao ý thức thượng tôn, chấp hành Hiến pháp và pháp luật./.

Nguồn: http://sotp.thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hồng Phúc