E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

Tư pháp Thái Nguyên: Thành công năm 2017 và một số đề xuất công tác trọng tâm năm 2018

04/01/2018 07:56 AM Bản để in

Là một trong 13 địa phương được tặng danh hiệu "Cờ thi đua ngành Tư pháp" năm 2017 và để chuẩn bị kế hoạch cho năm 2018, Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đang đặt nhiều quyết tâm, kỳ vọng với những đòi hỏi khắt khe hơn trong triển khai nhiệm vụ của năm. Nhìn lại năm 2017 để thấy một năm bứt phá, đầy nỗ lực và thành công của ngành Tư pháp tỉnh Thái Nguyên.

Công tác xây dựng pháp luật trong giai đoạn đầu triển khai Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 đầy khó khăn với nhiều điểm mới có tính đột phá cần có ngành Tư pháp tham mưu; công tác quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật dần được định hình trong bối cảnh cơ chế pháp lý đang trong giai đoạn định hướng hoàn thiện; các hoạt động hành chính tư pháp và phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục khẳng định những kết quả với nhiều Đề án, Chương trình công tác được triển khai từ Bộ đến chính quyền các cấp; hoạt động dịch vụ bán đấu giá tài sản khi được điều chỉnh bởi luật do Quốc hộ ban hành có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với những cạnh tranh của cơ chế kinh thế thị trường; yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy khi chuyển giao hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 92/2017/NĐ-CP hết sức khẩn trương nhưng không làm xáo trộn nhiệm vụ chung...

Qua thực tiễn công tác, có thể thấy vị thế, vai trò, trách nhiệm của ngành Tư pháp mỗi năm một tăng, thể hiện ở việc được giao thêm những nhiệm vụ mới và yêu cầu ở mức cao hơn đối với những nhiệm vụ trước đây.

Với khối lượng các nhiệm vụ phức tạp trong bối cảnh biên chế cần tinh gọn, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các lĩnh vực công tác đều được triển khai đều và đạt kết quả tốt, trong đó có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực trọng điểm do Bộ và địa phương chỉ đạo.

Trên cơ sở các nhiệm vụ đã được Bộ Tư pháp định hướng tại Hội nghị  triển khai công tác năm 2018, ngành Tư pháp tỉnh Thái Nguyên xác định một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như sau:

Thứ nhất, đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác xây dựng pháp luật, có thể nói đó là thế mạnh của ngành Tư pháp với những đóng góp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật được ban hành từ Trung ương đến địa phương. Trong nhiều năm qua, hoạt động này ngày càng được củng cố về chất lượng, hiệu quả qua công tác tham gia soạn thảo, đánh giá thẩm định các dự thảo cũng như công tác kiểm tra văn bản QPPL. Cùng với những đột phá của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, đặc biệt là đòi hỏi chặt chẽ, nghiêm ngặt trong khâu xây dựng, ban hành đối với văn bản của chính quyền địa phương, toàn ngành cần tiếp tục có những đánh giá, tổng kết để đảm bảo tính thực tiễn trong quy trình xây dựng pháp luật, trong đó quy trình đánh giá chính sách cần đảm bảo thực chất, khả thi, thuận lợi, phù hợp hơn với cơ chế hoạt động của chính quyền địa phương.

Để đảm bảo yêu cầu và hướng tới tính khả thi trong tổ chức thực hiện Luật năm 2015, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng văn bản QPPL tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020" trong đó trọng tâm hướng hoạt động xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật của địa phương theo đúng quy chuẩn, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, thực chất; tuyệt đối tránh thực hiện hình thức, chiếu lệ trong bất cứ trình tự nào của giai đoạn soạn thảo cũng như ban hành. Với mục tiêu đó, tin tưởng rằng chất lượng văn bản của tỉnh được cải thiện, đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong thực tế đời sống.

Thứ hai, như đánh giá của Bộ Tư pháp, hoạt động theo dõi thi hành pháp luật của toàn ngành chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Đối với các địa phương, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự lúng túng trong triển khai chính là cơ chế để thực hiện nhiệm vụ này chưa đầy đủ; khiến cho ngành Tư pháp dù rất rõ về trách nhiệm của mình và đã có sự định hướng về nội dung nhưng chưa thống nhất về phương thức thực hiện cũng như tạo lập sự phối hợp của các ngành có liên quan. Do đó cần kết nối hoạt động này với yêu cầu tăng cường năng lực phản ứng chính sách hoặc phối hợp nghiên cứu phản biện chính sách trong toàn ngành, khi có những chính sách, pháp luật được ban hành và tổ chức thực hiện.

Thứ ba, gắn với tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo của Tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 25 (APEC), một trong những nhiệm vụ của ngành cần được quan tâm chỉ đạo, định hướng nhiều hơn là hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doang nghiệp. Hiện tỉnh Thái Nguyên có khoảng 6000 doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, điều này khẳng định nhu cầu được hỗ trợ pháp lý từ phía nhà nước là rất lớn. Tuy nhiên, thực tiễn ở địa phương cho thấy mặc dù Nhà nước đã quan tâm đến công tác này, nhưng các doanh nghiệp chưa thực sự cởi mở, chủ động đề nghị các cơ quan nhà nước hỗ trợ pháp lý cho mình. Ngoài các nguyên nhân chủ quan, khách quan từ cả phía Nhà nước và doanh nghiệp, tình trạng này cho thấy cơ chế, hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả. Trong bối cảnh Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu có hiệu lực thi hành, các bộ ngành Trung ương sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 66/2008/NĐ-CP theo hướng mở rộng hơn về hình thức hỗ trợ pháp lý, làm rõ hơn cơ chế, cách thức thực hiện, cũng như nhiệm vụ của cơ quan tư pháp địa phương trong với vai trò là đầu mối tham mưu công tác này. Đồng thời, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 585 cần hướng về địa phương mạnh mẽ và hiệu quả hơn để giúp các địa phương cả về nội dung, cách thức triển khai và nguồn lực để thực hiện.

Năm mới 2018 tiếp tục là năm hành động trong bối cảnh tổ chức bộ máy sẽ được xây dựng tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Tỉnh Thái Nguyên xác định nhiệm vụ được giao sẽ nặng nề hơn trên mỗi cương vị, mỗi vị trí công tác đồng nghĩa với việc phải tăng cường năng lực tham mưu, năng lực lãnh đạo để hoàn thành các nhiệm vụ, các mục tiêu công tác tư pháp cho năm bản lề giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Nguồn: http://sotp.thainguyen.gov.vn
Tác giả: Vũ Duy Hiển - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp