E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn cấp huyện

21/11/2017 08:20 AM Bản để in

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2017, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đối tượng là các cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, tại Khách sạn Dòng Sông Xanh, xã Đồng Bẩm thành phố Thái Nguyên.

Đồng chí Vũ Duy Hiển- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2017, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên của các cơ quan chuyên môn cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 Lớp bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn cấp huyện này, tập trung vào 04 chuyên đề:

-                      Xây dựng, soạn thảo và kiểm tra văn văn bản QPPL;

-                      Xây dựng và thực hiện các thủ tục hành chính;

-                      Xử lý vi phạm hành chính;

-                      Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại và tố cáo.

Các báo cáo viên đã truyền tải đến các đại biểu dự lớp bồi dưỡng các kiến thức chung về quy định pháp luật trong 04 lĩnh vực trên; hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật mới; cùng trao đổi với các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng thực tiễn triển khai thực hiện các quy định pháp luật trong các lĩnh vực này. 

Báo cáo viên truyền tải các nội dung tại lớp tập huấn

Những vướng mắc, khó khăn trên thực tiễn của các lĩnh vực trên, được các đại biểu trao đổi sôi nổi. Các câu hỏi của đại biểu đều được các báo cáo viên tiếp nhận và đưa ra hướng giải quyết.

Các đại biểu trao đổi các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thực hiện pháp luật

Đây là dịp giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn và tìm ra được các giải pháp giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Nguồn: http://sotp.thainguyen.gov.vn
Tác giả: Trần Quang Duy