E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác thực hiện xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh

29/12/2017 07:59 AM Bản để in

Thực hiện Quyết định 34/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh triển khai Quyết định 34/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 14/12 đến ngày 15/12/2017, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh và Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tiến hành Kiểm tra quy định xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Trần Viêt Dũng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tại 02 xã trên địa bàn huyện Phổ Yên và 02 xã trên địa bàn huyện Đồng Hỷ về kết quả tự đánh giá, chấm điểm của Hội đồng đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2017; kết quả thẩm định của kết quả đánh giá của Phòng Lao Lao động - Thương binh & Xã hội cấp huyện, đồng thời đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Lãnh đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu và tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục quan tâm thục hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trong đó tập trung vào các nội dung các tiêu chí: chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đến công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em; tiêu chí điểm vui chơi giải trí và tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi, rèn luyện thể chất cho trẻ em./.                                                                        

Nguồn: http://sotp.thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hồng Phúc