E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

Phòng Công chứng số I

29/03/2011 08:51 AM Bản để in

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 -  Là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng. Thực hiện nhiệm vụ công chứng các hợp đồng theo quy định của Luật Công chứng  và các văn bản hướng dẫn bao gồm: Các hợp đồng giao dịch; hợp đồng thế chấp bất động sản; di chúc; văn bản thoả thuận phân chia di sản; văn bản khai nhận di sản; văn bản từ chối nhận di sản và nhận lưu giữ di chúc;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

2. Lãnh đạo Phòng

Đ/c: Lương Hữu Phước - Trưởng phòng (0280.3856.389 - 0945.585.005)

Nguồn:
Tác giả: