E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

05/05/2010 12:59 AM Bản để in

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 -  Là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng. Thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản bao gồm: Bán đấu giá tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án; bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu xung công quỹ theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; bán đấu giá tài sản của nhà nước phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước, bán đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm và các tài sản khác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

2. Lãnh đạo Phòng

Đ/c: Nguyễn Thị Quyên - Giám đốc Trung tâm

Nguồn:
Tác giả: