E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

05/05/2010 01:00 AM Bản để in

1. Chức năng, nhiệm vụ:

-  Là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng. thực hiện trợ giúp pháp luật miễn phí cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý  và các văn bản hướng dẫn gồm: Người nghèo; người có công với cách mạng; người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa; người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

2. Lãnh đạo Phòng

Đ/c: Vũ Văn Chính - Phó Giám đốc Trung tâm (0982.199.551)

Nguồn:
Tác giả: