E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

Thông báo về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

23/11/2017 01:53 PM Bản để in

Căn cứ Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin như sau:

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ông Vũ Duy Hiển - Chức danh: Giám đốc Sở

Điện thoại: 0915214525;  Email: hienvd.sotp@thainguyen.gov.vn

2. Việc ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Tư pháp (Người phát ngôn) sẽ ủy quyền thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đối tượng được ủy quyền là các đồng chí Phó Giám đốc Sở. Hình thức, thời gian, nội dung ủy quyền được thực hiện bằng văn bản và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Nguồn: http://sotp.thainguyen.gov.vn
Tác giả: STP