Chung tay cải cách hành chính
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Văn bản
Skip portletPortlet Menu
Chi tiết văn bản pháp quy
Tệp đính kèm Tải về
Số/Ký hiệu 01//2010/TT-BTP
Ngày ban hành 09/02/2011
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính
Trích yếu Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16.7.2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật
Chi tiết văn bản Nội dung chi tiết của Thông tư có trong file đính kèm
Văn bản liên quan Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật
Văn bản thay thế

Thông tư số 04/2003/TT-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật.

Lĩnh vực
Tệp đính kèm Tải về