Chung tay cải cách hành chính
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Văn bản
Skip portletPortlet Menu
Chi tiết văn bản pháp quy
Tệp đính kèm Tải về
Số/Ký hiệu 20/2010/TT-BTP
Ngày ban hành 30/11/2010
Người ký Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Trích yếu Thông Tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
Lĩnh vực
Tệp đính kèm Tải về