Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Văn bản
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
85//2015/QH13 25/06/2015 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
11//2011/TT-BTP 27/06/2011 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng
01//2010/TT-BTP 09/02/2011 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16.7.2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật
12/CT-UBND 03/10/2010 Chỉ thị về việc tăng cường công tác xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
20/2010/TT-BTP 30/11/2010 Thông Tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
08/2011/TT-BTP 05/04/2011 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp
30/2010/QĐ-UB 08/10/2010 Quyết định về việc ban hành Quy định về việc thực hiện công tác theo dõi tình tình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
29/2010/QĐ-UB 08/10/2010 Quyết định về việc ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Thái Nguyên.
34/2010/QĐ-UB 25/10/2010 Quyết định về việc ban hành quy chế rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
33/2010/QĐ-UBND 15/10/2010 Quyết định về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Trang đầu  Trang trước  1  2  Trang sau  Trang cuối