• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

TIN TỨC

Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Sở Xây dựng phối hợp với Cục giám định NN về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng năm 2015. Từ ngày 06/8 đến hết ngày 07/8/2015 tại UBND tỉnh TN
 
 

Tin hoạt động

Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Sở Xây dựng phối hợp với Cục giám định NN về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng năm 2015. Từ ngày 06/8 đến hết ngày 07/8/2015 tại UBND tỉnh TN

QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Nghị quyết thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 và Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 xem tại file đính kém

Khu vực phát triển đô thị thị xã Sông Công - Khu vực 5

Khu vực 5: Diện tích 151,1ha, thuộc xã Lương Sơn – thành phố Thái Nguyên, có chức năng là Đô thị mở rộng.

Khu vực phát triển đô thị thị xã Sông Công - Khu vực 4

Khu vực 4: Diện tích 229,4ha, thuộc phường Bách Quang, Cải Đan, có chức năng là Đô thị mới chuyên biệt.

Khu vực phát triển đô thị thị xã Sông Công - Khu vực 3

Khu vực 3: Diện tích 88,2ha, thuộc phường Phố Cò, có chức năng là Đô thị mới.

Khu vực phát triển đô thị thị xã Sông Công - Khu vực 2

Khu vực 2: Diện tích 173,5ha, thuộc phường Thắng Lợi, có chức năng là Đô thị cải tạo chuyên biệt.

Khu vực phát triển đô thị thị xã Sông Công - Khu vực 1

Khu vực 1: Diện tích 54,1ha, thuộc phường Lương Châu, Mỏ Chè, có chức năng là Đô thị cải tạo tái thiết.

Khu vực phát triển đô thị thị xã Sông Công - Vị trí các khu vực

Ngày 11/02/2015, tại Quyết định số 399/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt Khu vực phát triển đô thị thị xã Sông Công. Theo đó, toàn thị xã Sông Công được phân thành 05 khu vực phát triển đô thị với tổng diện tích 696,3ha, bao gồm 33 khu vực nhỏ dự kiến phát triển 33 dự án phát triển đô thị. (Xem Chi tiết xem bản đồ Khu vực phát triển đô thị thị xã Sông Công - Vị trí các khu vực tại file đính kèm)

Khu vực phát triển đô thị trấn Ba Hàng mở rộng huyện Phổ Yên - Cụm khu vực phát triển đô thị phía Nam

- Cụm khu vực phát triển đô thị phía Nam: Diện tích 51,3ha, bao gồm 01 khu (khu vực 8): + Khu vực 8: Diện tích 51,3ha, thuộc xã Trung Thành, xã Thuận Thành, có chức năng là Đô thị cải tạo chuyên biệt.

Khu vực phát triển đô thị trấn Ba Hàng mở rộng huyện Phổ Yên - Cụm khu vực phát triển đô thị trung tâm

Cụm khu vực phát triển đô thị trung tâm: Diện tích 629,9ha, bao gồm 05 khu vực (các khu vực 3,4, 5,6,7):

Khu vực phát triển đô thị trấn Ba Hàng mở rộng huyện Phổ Yên - Cụm khu vực phát triển đô thị phía Bắc

Cụm khu vực phát triển đô thị phía Bắc: Diện tích 72ha, bao gồm 02 khu vực (khu vực 1, khu vực 2): + Khu vực 1: Diện tích 24ha, thuộc các xã Hồng Tiến, Đồng Tiến, Đắc Sơn, có chức năng là Đô thị mở rộng. + Khu vực 2: Diện tích 48ha, thuộc thị trấn Bãi Bông, có chức năng là Đô thị cải tạo mở rộng. (Có file bản đồ đính kèm)
 
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 

Liên kết web