• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 

Tin hoạt động

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Sáng ngày 16/9/2015, tại Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng đới với Đ/c Hoàng Đức Khánh.

Hội nghị tập huấn triển khai Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Đề nghị các Sở, Ban ngành, các cơ quan đơn vị, Doanh nghiệp hoạt động và đầu tư trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản tại tỉnh Thái Nguyên gửi Danh sách đăng ký cử cán bộ tham dự bằng đường Công văn hoặc Gmail về Sở Xây dựng trước ngày 10/9/2015

Hội nghị công bố quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thai Nguyên đến năm 2035

Thực hiện Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, ngày 21/8/2015, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015

Ngày 06/8/2015, Sở Xây dựng phối hợp với Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng năm 2015. Hội nghị diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 06/8 đến hết ngày 07/8/2015 tại UBND tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Sở Xây dựng phối hợp với Cục giám định NN về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng năm 2015. Từ ngày 06/8 đến hết ngày 07/8/2015 tại UBND tỉnh TN

QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Nghị quyết thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 và Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 xem tại file đính kém

Khu vực phát triển đô thị thị xã Sông Công - Khu vực 5

Khu vực 5: Diện tích 151,1ha, thuộc xã Lương Sơn – thành phố Thái Nguyên, có chức năng là Đô thị mở rộng.

Khu vực phát triển đô thị thị xã Sông Công - Khu vực 4

Khu vực 4: Diện tích 229,4ha, thuộc phường Bách Quang, Cải Đan, có chức năng là Đô thị mới chuyên biệt.

Khu vực phát triển đô thị thị xã Sông Công - Khu vực 3

Khu vực 3: Diện tích 88,2ha, thuộc phường Phố Cò, có chức năng là Đô thị mới.
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 

Liên kết web