• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung chính
Skip portlet Portlet Menu

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Thông báo về việc tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của tổ chức cá nhân 17/04/2014 Download
2 Quyết định số 23/QĐ-SXD Công bố DM TTHC thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả... 07/04/2014 Download
3 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 06/03/2014 Download
4 Hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 06/11/2012 Download
Trang đầu  Trang trước  1  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web