• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung chính
Skip portlet Portlet Menu

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 18/12/2014 Download
2 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo tuyến 18/12/2014 Download
3 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 06/03/2014 Download
4 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật không theo tuyến 27/02/2014 Download
5 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cửa hàng kinh doanh xăng dầu 27/02/2014 Download
6 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn 27/02/2014 Download
7 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh 27/02/2014 Download
8 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch thoát nước đô thị 27/02/2014 Download
9 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước vùng thuộc tỉnh 27/02/2014 Download
10 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị 27/02/2014 Download
Trang đầu  Trang trước  1  2  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web