• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung chính
Skip portlet Portlet Menu

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 18/12/2014 Download
2 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 18/12/2014 Download
3 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 06/03/2014 Download
4 Thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở 28/02/2014 Download
Trang đầu  Trang trước  1  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web