• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung chính
Skip portlet Portlet Menu

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 06/03/2014 Download
2 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài 27/02/2014 Download
3 Thủ tục cấp lại chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 27/02/2014 Download
4 Cấp mới chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 27/02/2014 Download
5 Thủ tục cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3 27/02/2014 Download
6 Thủ tục cấp mới chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 3 27/02/2014 Download
7 Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 27/02/2014 Download
8 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 27/02/2014 Download
9 Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 27/02/2014 Download
Trang đầu  Trang trước  1  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web