• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung chính
Skip portlet Portlet Menu

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 12/2017 16/01/2018 Download
2 Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 11/2017 25/12/2017 Download
3 Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III/2017 17/11/2017 Download
4 Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 10/2017 17/11/2017 Download
5 Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 9/2017 13/10/2017 Download
6 Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 8/2017 14/09/2017 Download
7 Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 7/2017 10/08/2017 Download
8 Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 6/2017 18/07/2017 Download
9 Quyết định số 1151/TB-LS Thông báo giá VLXD đến hiện trường xây lắp công trình tháng 5/2017 11/07/2017 Download
10 Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 4/2017 12/05/2017 Download
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  5  ...  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web