• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết
Skip portlet Portlet Menu

Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

09/11/2017 08:52 AM Bản để in

Quy định này quy định về đơn giá bồi thường phần tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được dùng làm cơ sở để lập và phê duyệt phương án dự toán bồi thường theo quy định của pháp luật. (Chi tiết xem tại File đính kèm)


 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 

Thông tin thời tiết

 

Thông tin tỷ giá

java.lang.NullPointerException
 

Liên kết web