• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết
Skip portlet Portlet Menu

Triển khai thủ tục hành chính văn bản QPPL hiện hành

10/08/2017 04:56 PM Bản để in

Ngày 05/7/2017, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo tạ Văn bản số 1623/SXD-VP yêu cầu các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Sở, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở; UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn được giao và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến tham gia giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo Văn bản quy phạm hiện hành trong khi chờ rà soát, trình UBND tỉnh ban hành Bộ thủ tục hành chỉnh mới.

(Chi tiết tại file đính kém)


 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 

Thông tin thời tiết

 

Thông tin tỷ giá

java.lang.NullPointerException
 

Liên kết web